TI NH

1 tr Em bàn Bóng Bàn

tr em và gia dình gii trí d tp th dc
  • Ngun gc sn phm:

    Guangzhou, China
  • Mc Kh^ong.:

    K1
  • Màu sc:

    blue

Danh mc sn phm


tin mi nht

Nóng bc Các sn phm

  • Th^ong tin chi tit sn phm

1 tr Em bàn Bóng Bàn

kích thc ca bng :1500x660x680mm

dày ca bng:12 mm

gói s lng:1

khi lng:840x750x110mm

tng trng lng:16.5 kg

tnh:14kg

Nh gn, ánh sáng có th Gp, thích hp s dng nhà

K1 Children's Table Tennis TableK1 Children's Table Tennis TableK1 Children's Table Tennis TableK1 Children's Table Tennis TableK1 Children's Table Tennis Table

T vn h^om nay

Có mt c^au hi? Bn có th Gi cho Chúng t^oi Hoc Email Chúng t^oi bng cách gi mt tin nhn di d^ay.

Nhng sm phm tng t

Double Folding Portable Table Tennis Table for Training

Quy phm Quy m^o Double Folding Portable Bng Bóng Bàn Dào to và Thi du 308

Quy dnh gp d^oi bàn di bóng bàn di dng thích hp cho vic dào to và cnh tranh Màu sc: xanh dng

ITTF Tournament Table Tennis Table Volant King Premium Table

Bàn dánh bài cao cp cho gii v^o dch Volant King

Bàn bóng bàn cao cp phù hp vi gii v^o dch. Dc ITTF và NSCC phê duyt. Bc Undercarriage + 'Anh sáng Xanh

ITTF Approved Ping Pong Table

Bng bóng bàn chính thc cho gii du Volant Dream 2

Bàn chi bóng bàn chính thc Volant Dream 2 cho các cuc thi quc t do Double Fish Sports thit k.

Official competition level ping pong table

Mc d Cnh tranh chính thc Bàn Bóng Bàn Volant Wing 2

Bng d cnh tranh bng qun vt bng volant phù hp vi quc t u0026 amp; Gii du quc gia Có hai màu sc ca khung gm: Màu d u0026 amp; Màu chàm

Entertainment Single folding table tennis table for training

Bàn chi bóng bàn mt ln d tp luyn và thi du 201A

Bàn chi ping ping mt ln d hun luyn và thi du Màu sc: Tím và Xanh

Official professional ping pong table

Bàn bóng bàn chuyên nghip chính thc Volant Wing 3

Bng bóng bàn chuyên nghip chính thc phù hp vi quc t u0026 amp; Gii du quc gia. D dày ca bàn an: 25mm

Official ping pong table for competition

Bng bóng bàn chính thc cho các gii thi du XIANGYU 328

Bàn chi bóng bàn có th gp li cao cp, thit k gn nh H thng xp gp mi làm gim ti thiu nguy c thng tích trong khi ct và di chuyn bàn. ITTF chp nhn bàn bóng bàn.

Professional ping pong table for competitons

Bàn bóng bàn chuyên nghip cho các gii thi du LITTLE XIANGYU

Bàn gp 2 ln bàn di chuyn, bàn chi bóng bàn chuyên nghip cho các cuc thi.

Official Durable Ping Pong Table for World Tour

Bng bóng bàn chính thc bn cho World Tour 99-45B

ITTF d~a th^ong qua bng bóng bàn chính thc bn cho gii du quc t. D dày ca bàn an: 25mm TOURNAMENT CHT LNG - Bng chuyên nghip này dc thit k cho mc d cnh tranh cao nht. HO`AN HO CHO GIA D`INH - Cung cp trò chi cao cp cho mi la tui. H~ay di du hoc gp li d thc hành cá nh^an. Thép kh nng 2 inch giúp gi dc nhng thách thc khó khan nht. Mt trung t^am tuyt vi cho phòng chi game, phòng tp th dc, phòng tp th dc ca bn. EASY ASSEMBLY-Bt du chi trong vài phút vi hi dn gin. Li cht lng cao dc trang b khóa kp d dàng gn vào.

Multifunctional Table Tennis Table

Bàn chi bóng bàn da chc nang

B khung di ca bàn chi bóng bàn da chc nang vi mt t dng vt và bóng, làm cho nó thun tin d thng thc các m^on th thao bt c lúc nào. Tính nang, dc dim: MCC board, chu nhit, Wearable, chng nc, chng xc. Thit k ca B330 th^ong qua kiu dn gin ca d ni tht van phòng hin di, dó là mt bng cho c cuc hp kinh doanh và các m^on th thao ca bóng bàn.

table tennis table

Bàn bóng bàn di dng chính thc dc chp thun ITTF có bánh xe

Bàn bóng bàn dc chp thun ITTF Bàn bóng bàn di dng chính thc phù hp cho vic hun luyn và thi du. Trang thit b chính thc ca C^au lc b bóng bàn Trung Quc League Serie A

Hot Sale Single Folding Ping Pong Table for Training

Bng Bán Qun áo Giáng sinh Dc lp

Bàn chi bóng bàn di dng mt ln, d di chuyn. Dc phê chun bi chng ch NSCC Thit b chính thc ca c^au lc b bóng bàn Trung Quc Series A gii du