V d^oi cá

Strive to create best and Achieve to be Champion

Double Fish Sport GroupNhóm mang k'y c ca mt vài th h,vai gic m ca các th h. T gia th k trc dn nay,t s^ong Pearl dn toàn b Trung Quc và dn mi ni trên th gii,Double Fish Sport GroupNhóm suy lun mt huyn thoi bt t,và chy dn mt k nguyên mi. Trong nhng nam 1950,bên cnh Dn Boluo,thng hiu th thao:'Double Fish'Th h du tiên ch bt du kinh doanh vi ba kho báu. Vào thi dim dó,mi ngi kh^ong th hình nh dó'...

xem tt c
Gii thiu c^ong ty cá d^oi

sn phm chính

BT K`Y C^AU HI ?

Danh mc sn phm

 • Lot bàn bóng bàn cá d^oi

  Lot bàn bóng bàn cá d^oi

  Double Fish có dc thng hiu Qung D^ong Thi gian vinh danh. Thng hiu ni ting Qung D^ong. Dt dc chng ch ISO9001, ISO14001, OHSMS18001 d~a dc phê duyt. Sn phm cá d^oi dc Trung t^am kim soát cht lng th thao quc gia phê duyt. Bàn chi bóng bàn d^oi, bóng và li dc chp thun bi ITTF cho các cuc thi quc t. Chuyên nghip Bàn chi bóng bàn cho các cuc thi quc t: 2017-2020 Cup ITTF-Panam 2017-2020 Gii v^o dch ITTF-Panam 2017-2020 Gii v^o dch tr ITTF-Panam S kin bóng bàn 2015 ti American Pan 2014-2017 ITTF World Tour Trung Quc m Gii v^o dch quc gia NCTTA 2014-2017 Vòng chung kt ITTF World Tour 2012-2016 Gii v^o dch ITTF-Bc M 2013-2016 2013-2016 ITTF-Bc M Cup S kin th nghim Olympic London 2008-2013 Hongkong Junior & amp; Cadet Open - Vòng dua Junior Series ITTF Vòng chung kt gii v^o dch ITTF Pro Tour 2003-2011 Cup bóng bàn ch^au 'A 2010, 2012 Trò chi bóng bàn 2011 ca Th^am Quyn Universiade 2010 Asian Games Ch^au 'A

 • Bóng bàn

  Bóng bàn

  D^oi bóng bàn cá bóng phù hp vi tiêu chun k thut T3 mi nht ca ITTF. ITTF dc chp thun cho các cuc thi quc t Tính nang, dc dim: M^oi trng th^an thin, An toàn, kh^ong hy sinh Cht liu ABS, vt liu mi, k thut mi, bn và n dnh.

 • Vt bóng bàn

  Vt bóng bàn

  Double Fish Table Vt Tennis Lot vt bóng bàn mi, cm giác mi, tri nghim mi Mt lot các Table Tennis Racket phù hp cho gn bng và chi tn c^ong nhanh. Tính nang, dc dim: Ma sát mnh & amp; quay, kim soát d dàng và cm nhn excellet. D series ca Table Tennis Racket cho thy phong cách thi trang Thích hp cho tt c các vòng chi, chi tn c^ong và nhanh chóng attak vi loop- d~ia chi. 2 vt vi 3 qu bóng Bàn vt phù hp cho các hot dng gii trí gia dình.

TIN MI NHT

 • 广州 2022世界杯 体育 创新 中心 设计 服务 采购 项目 采购 结果 公告

  广州 2022世界杯 体育 创新 中心 设计 服务 采购 项目 采购 结果 公告

  广州 2022世界杯 体育 创新 中心 设计 服务 采购 项目 采购 结果 公告 广州 2022世界杯 体育用品 集团 有限公司 于 Nam 2021年1月22 日 对 广州 2022世界杯 体育 创新 中心 设计 服务 采购 项目 进行 公开 采购。 经 评审 委员会 评审 、 推荐 人 人 确认 , 本 次 采购 结果 结果 一 、 项目 名称 : 广州 2022世界杯 体育 创新 中心 设计 服务 采购 项目 二 、 项目 编号 :( Nam 2021)DF谈判1号 三 、 采购 方式 : 公开 采购 四 、 成交 供应 商 信...

 • 广州 2022世界杯 体育 创新 中心 设计 服务 采购 项目 采购 公告

  广州 2022世界杯 体育 创新 中心 设计 服务 采购 项目 采购 公告

  |0||1||2|、|3||4|1|5||6||7||8||9||10||11|)DF谈判1号|12||13||14|、|15||16||17||18||19|1|20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30|60|31||32||33||34||35||36|1|37|2、3|38||39||40|4|41|2、3|42||43||44||45||46||47||48||49||50||51||52||53|3|54||55||56||57|1)|58|...

 • 广州 2022世界杯 体育 创新 中心 设计 服务 采购 项目 采购 公告

  广州 2022世界杯 体育 创新 中心 设计 服务 采购 项目 采购 公告

  广州 2022世界杯 体育用品 集团 有限公司 根据 公司 相关 管理 办法 的 规定 , 对 2022世界杯 体育 创新 中心 ((广州 市 越秀 253、 255 号 现 广州 外贸 大楼) 整体 外立面 、 大楼 负1 层 停车 区域 及 1-7 层 室内 装修 设计 项目 进行 公开 采购 , 兹 邀请 合格 的 供应 商 前来 参加。 一 、 本 次 的 项目 概况1. 项目 名称 : 广州 2022世界杯 体育 创新 中心 设计 服务 采购 项目2. 项目 编号 :( Nam 2021)DF谈判1号3. 采购 方...

 • 2022世界杯 公司 OA 办公 系统 项目 中标 公告

  2022世界杯 公司 OA 办公 系统 项目 中标 公告